Der er i marts 2018 vedtaget en lokalplan for vores område (Kulsvierparken, Granparken samt skoven og andre fælles arealer).

Lokalplanen indeholder blandt andet retningslinjer for ombygning/tilbygning. Vær opmærksom på, at selvom lokalplanen åbner mulighed for ændringer skal der stadig som udgangspunkt søges byggetilladelse hos kommunen inden arbejdet sættes i gang.

Ud over lokalplanen er bebyggelsen omfattet af en række servitutter. Disse samt eventuelle andre tinglyste servitutter og hæftelser kan findes på www.tinglysning.dk.

Kopier af lokalplanen (pr. 19-04-2018) samt servitut 5096 og 7564 kan hentes her på siden. Vær opmærksom på at dele af servitut 5096 er erstattet af lokalplanen.

OBS: Filerne her på siden er afskrifter/kopier, og der tages derfor forbehold for såvel fejl som ændringer. De aktuelt gældende dokumenter findes hos Lyngby-Taarbæk Kommune.